Bureau Counselling


Bureau counselling is opgezet om op een toegankelijke wijze mensen structureel te helpen bij de
onontkoombare lasten des levens. Het is er voor iedereen die het belangrijk vindt om het leven bewust en zo prettig mogelijk te beleven, waarbij voldoende ruimte is voor groei en ontwikkeling. Het is er voor iedereen die deze doelstelling niet kan bewerkstelligen omdat bijvoorbeeld:  spanningen, onbegrip, boosheid, agressie, verdriet of twijfel of alle andere negatieve-emoties een kink in de kabel leggen en je stoppen in je vooruitgang, een ontwikkeling of groei.

Wat is het doel van een counsellingsbehandeling?

Binnen de behandeling, die kan bestaan uit 1 tot soms 12 gesprekken, leidt de counsellor je middels het stellen van gerichte sturende vragen en door jou verhaal te structureren naar de oorsprong van ongewenste emoties of gedrag. Hierbij aangekomen begrijp je waarom iets gebeurd en krijg je weer overzicht in een situatie. Hiervanuit kun je op zoek gaan naar je on-ontdekte mogelijkheden en jou de kans geeft die je nodig hebt om verder te kunnen. Deze mogelijkheden zijn dus "jou belang". 

De counsellor bewaakt jou belang gedurende dit hele proces

De counsellor leidt je naar een plan om deze nieuwe manier van omgaan met de situatie in de praktijk te brengen. Je gaat je leven nu leven zoals jij hem wenst te ervaren.  Je haalt het goede uit een wat op het eerste gevoel een ongewenste situatie leek.

Initiatief    

Bureau Counselling is een initiatief van Evelyn Peterson.  Aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Counsellors als aspirant lid en met meer dan 8 jaar gesprekservaring op gebied van arbeids– en loopbaanzaken, stress– en conflicthantering. Bureau Counselling streeft ernaar bekendheid te geven aan Counselling als gesprekstherapeutische discipline zoals bedoeld volgens de richtlijnen van de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors, het uitvoeren van gesprekstherapeutische hulpverlening middels counsellingssessies en het zo nodig doorverwijzen van clienten naar relavante psychische of lichamelijke hulpverlening.